اهمیت مشاوره قبل از ازدواج از منظر دکتر منیر بیگلربیگی

0

اهميت مشاوره قبل از ازدواج: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه گاهي زيبا براي تولدي دوباره است مشروط بر آن که وجوه ضروري اين اشتراک، يعني توانايي ها و مهارت هاي خاص و سازنده، در تفکر، بينش و عملکرد انسان رويت و ملاحظه شود. ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلکه بايد با مطالعه و براساس معيار هاي حقيقي همسر را انتخاب کرد. قبل از ازدواج قطعاً مشاوره با يک متخصص يا يک مشاور خبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزي ضروري به نظر مي رسد.
اگر زوجين قبل از ازدواج به مشاور مراجعه کنند اين امر به زندگي بهتر و دوام آن کمک شاياني خواهد کرد. مشاوره قبل از ازدواج به عنوان مهم ترين نکته اي است که به افراد کمک مي کند واقع بينانه به ازدواج نگاه کنند و از هرگونه احساسات غيرعقلاني بپرهيزند چراکه پايه و اساس ازدواج بر مبناي معيار هاي عقلاني استوار است. بسياري از جوانان در زمان عقد يا نامزدي يا آشنايي قبل از ازدواج يک زندگي ايده آل و بدون هرگونه اختلاف و درگيري را تصور مي کنند و با چنين ديدگاهي بر اين باورند که بين شان 100 درصد تفاهم وجود دارد، غافل از اين که در نخستين مشکلي که برايشان هنگام زندگي مشترک به وجود مي آيد، آرمان ها و روياهايشان به يکباره فرو مي ريزد و سريع از زير بار مسئوليت زندگي مشترک شانه خالي مي کنند و تصميم به جدايي مي گيرند. بنابراين مراجعه به مشاور آن هم قبل از ازدواج براي تداوم يک زندگي و تصميم گيري درست تاثير مطلوبي خواهد داشت. مشاوران به مراجعه کنندگان خود توصيه هايي مي کنند. طبيعتاً افراد به لحاظ شرايط خانوادگي و تربيت داراي فرهنگ و مسائل اخلاقي خاص هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.