انتخاب خانم دکتر منیر بیگلربیگی بعنوان چهره های ماندگار سال 96

خانم دکتر منیر بیگلربیگی بعنوان چهره های ماندگار سال 1396 در اجلاس چهره های نامی بانوی ایرانی (مورخ 1396/12/16) انتخاب...
ادامه مطلب