اهمیت مشاوره قبل از ازدواج از منظر دکتر منیر بیگلربیگی

اهميت مشاوره قبل از ازدواج: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه گاهي زيبا براي تولدي دوباره است مشروط بر آن که وجوه ضروري اين اشتراک، يعني توانايي ها و مهارت هاي خاص و سازنده، در تفکر، بينش و عملکرد انسان رويت و ملاحظه شود. ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلکه بايد با مطالعه و براساس معيار هاي حقيقي همسر را انتخاب کرد. قبل از ازدواج قطعاً مشاوره با يک متخصص يا يک مشاور خبره در امور خانواده و برخوردار از...
ادامه مطلب