عناوین برخی از کارگاههای تخصصی با حضور دکتر منیر بیگلربیگی

عناوین برخی از کارگاهها: 1- شناخت و درمان اختلالات جنسی 2- تربیت جنسی کودکان 3- سوءاستفاده جنسی درکودکان 4- کودک آزاری 5- آسیب شناسی خیانت 6- آموزش پیش از ازدواج PME 7- آموزش زندگی خانواده FLE (آموزش پس از ازدواج) 8- مشاوره پیشگیری از طلاق 9- بهداشت روانی خانواده (خانواده سالم) 10- خانواده استاندارد 11- آسیب شناسی عشق 12- ارتقاء توان ذهنی کودکان 13- روانشناسی رفتارباکودک (شیوه های تربیتی...
ادامه مطلب

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج از منظر دکتر منیر بیگلربیگی

اهميت مشاوره قبل از ازدواج: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه گاهي زيبا براي تولدي دوباره است مشروط بر آن که وجوه ضروري اين اشتراک، يعني توانايي ها و مهارت هاي خاص و سازنده، در تفکر، بينش و عملکرد انسان رويت و ملاحظه شود. ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلکه بايد با مطالعه و براساس معيار هاي حقيقي همسر را انتخاب کرد. قبل از ازدواج قطعاً مشاوره با يک متخصص يا يک مشاور خبره در امور خانواده و برخوردار از...
ادامه مطلب