آشنایی با دکتر منیر بیگلربیگی

اینجانب منیر بیگلربیگی دکترای روانشناسی بالینی دارای سوابق علمی، کاری، آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل می باشم: *دریافت درجه کارشناسی دررشته روانشناسی بالینی سال 1373 * دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته روانشناسی عمومی سال 1378 * دریافت درجه دکترادررشته روانشناسی بالینی سال 1384 *کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بهزیستی از سال1382 الی 1393 *کارشناس مسئول و مجری طرح آموزش پیش از ازدواج دراداره...
ادامه مطلب

عناوین برخی از کارگاههای تخصصی با حضور دکتر منیر بیگلربیگی

عناوین برخی از کارگاهها: 1- شناخت و درمان اختلالات جنسی 2- تربیت جنسی کودکان 3- سوءاستفاده جنسی درکودکان 4- کودک آزاری 5- آسیب شناسی خیانت 6- آموزش پیش از ازدواج PME 7- آموزش زندگی خانواده FLE (آموزش پس از ازدواج) 8- مشاوره پیشگیری از طلاق 9- بهداشت روانی خانواده (خانواده سالم) 10- خانواده استاندارد 11- آسیب شناسی عشق 12- ارتقاء توان ذهنی کودکان 13- روانشناسی رفتارباکودک (شیوه های تربیتی...
ادامه مطلب

سکس تراپی چیست و سکس تراپیست کیست ؟

سکس تراپی چیست و سکس تراپیست کیست؟
آمیزش جنسی در زندگی زناشویی یکی از مهم ترین عوامل برای گرم نگه داشتن زندگی و بی شک یکی از مهم ترین عوامل در خیانت ها و ارتباط های نامشروع می باشد که در صورت عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی و عدم توانایی در ارضای جنسی همسر باعث میگردد تا رابطه زناشویی به سردی گراییده و چه بسا به خیانت و اتفاقاتی جبران ناپذیر ختم گردد.


ادامه مطلب