حریم مهرورزی | چرا من ارگاسم را تجربه نکرده ام؟

در این بخش ویدئوی حضور خانم دکتر منیر بیگلربیگی در برنامه حریم مهرورزی تقدیم حضور می گردد. قابل به ذکر است از این پس کلیه ویدئوهای دکتر بیگلربیگی در این پایگاه اینترنتی نمایی خواهد شد.


ادامه مطلب

آشنایی با دکتر منیر بیگلربیگی

اینجانب منیر بیگلربیگی دکترای روانشناسی بالینی دارای سوابق علمی، کاری، آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل می باشم: *دریافت درجه کارشناسی دررشته روانشناسی بالینی سال 1373 * دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته روانشناسی عمومی سال 1378 * دریافت درجه دکترادررشته روانشناسی بالینی سال 1384 *کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بهزیستی از سال1382 الی 1393 *کارشناس مسئول و مجری طرح آموزش پیش از ازدواج دراداره...
ادامه مطلب

عناوین برخی از کارگاههای تخصصی با حضور دکتر منیر بیگلربیگی

عناوین برخی از کارگاهها: 1- شناخت و درمان اختلالات جنسی 2- تربیت جنسی کودکان 3- سوءاستفاده جنسی درکودکان 4- کودک آزاری 5- آسیب شناسی خیانت 6- آموزش پیش از ازدواج PME 7- آموزش زندگی خانواده FLE (آموزش پس از ازدواج) 8- مشاوره پیشگیری از طلاق 9- بهداشت روانی خانواده (خانواده سالم) 10- خانواده استاندارد 11- آسیب شناسی عشق 12- ارتقاء توان ذهنی کودکان 13- روانشناسی رفتارباکودک (شیوه های تربیتی...
ادامه مطلب

سکس تراپی چیست و سکس تراپیست کیست ؟

سکس تراپی چیست و سکس تراپیست کیست؟
آمیزش جنسی در زندگی زناشویی یکی از مهم ترین عوامل برای گرم نگه داشتن زندگی و بی شک یکی از مهم ترین عوامل در خیانت ها و ارتباط های نامشروع می باشد که در صورت عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی و عدم توانایی در ارضای جنسی همسر باعث میگردد تا رابطه زناشویی به سردی گراییده و چه بسا به خیانت و اتفاقاتی جبران ناپذیر ختم گردد.


ادامه مطلب