نقطه جی چيست؟

نقطه جي يا نقطه گرافنبرگ (توسط دكتر جان پري و دكتر بورلي ويپل به خاطر تحقيق ارنست گرافنبرگ كه در سال 1950 درباره اين ناحيه مطالبي را نوشت به نام وي نامگذاري شده است) يكي از نقاط حساس است كه از طريق لمس جلوي (بخش قدامي- شكمي) ديواره مهبل، تقريبا نيمه راه بين سطح استخوان زهاري و گردن رحم، احساس مي-شود. آسان ترين راه براي حس كردن نقطه جي، هنگامي است كه زن به پشت خوابيده است. اگر يك يا دو انگشت را...
ادامه مطلب