آشنایی با دکتر منیر بیگلربیگی

اینجانب منیر بیگلربیگی دکترای روانشناسی بالینی دارای سوابق علمی، کاری، آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل می باشم: *دریافت درجه کارشناسی دررشته روانشناسی بالینی سال 1373 * دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته روانشناسی عمومی سال 1378 * دریافت درجه دکترادررشته روانشناسی بالینی سال 1384 *کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بهزیستی از سال1382 الی 1393 *کارشناس مسئول و مجری طرح آموزش پیش از ازدواج دراداره...
ادامه مطلب

ضرورت آموزش جنسی خانواده ها از منظر دکتر منیر بیگلربیگی

خانواده به عنوان زیر بنایی ترین رکن هر جامعه است که استحکام و بنیان آن جزو ضروریات اساسی است. رابطه جنسی شکل دهنده بخشی از ادراکات زوجین از همدیگر است و ادراکات جنسی در بین زوجین ارتباط مثبت با رفتارهایی دارد که نگهدارنده و تداوم بخش ازدواج است. عدم توافق جنسی زوجین مهم ترین عامل طلاق در جامعه است. اگر زوجی در روابط زناشویی کامیاب باشند از بسیاری از مشکلات به راحتی در می گذرند و زندگی خوبی را...
ادامه مطلب

عناوین برخی از کارگاههای تخصصی با حضور دکتر منیر بیگلربیگی

عناوین برخی از کارگاهها: 1- شناخت و درمان اختلالات جنسی 2- تربیت جنسی کودکان 3- سوءاستفاده جنسی درکودکان 4- کودک آزاری 5- آسیب شناسی خیانت 6- آموزش پیش از ازدواج PME 7- آموزش زندگی خانواده FLE (آموزش پس از ازدواج) 8- مشاوره پیشگیری از طلاق 9- بهداشت روانی خانواده (خانواده سالم) 10- خانواده استاندارد 11- آسیب شناسی عشق 12- ارتقاء توان ذهنی کودکان 13- روانشناسی رفتارباکودک (شیوه های تربیتی...
ادامه مطلب

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج از منظر دکتر منیر بیگلربیگی

اهميت مشاوره قبل از ازدواج: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه گاهي زيبا براي تولدي دوباره است مشروط بر آن که وجوه ضروري اين اشتراک، يعني توانايي ها و مهارت هاي خاص و سازنده، در تفکر، بينش و عملکرد انسان رويت و ملاحظه شود. ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلکه بايد با مطالعه و براساس معيار هاي حقيقي همسر را انتخاب کرد. قبل از ازدواج قطعاً مشاوره با يک متخصص يا يک مشاور خبره در امور خانواده و برخوردار از...
ادامه مطلب