چرا همه ی ارگاسم ها در ما احساس مشابهی ایجاد نمی کنند؟

آلت تناسلی به چندین جفت عصبی گوناگون متصل است که هر جفت از اعصاب (که تکانه های عصبی را انتقال می دهند) به یک قسمت از ناحیه تناسلی شخص سرویس می دهند. تحریک هر قسمت از عصبها، احساسات متفاوتی را ایجاد می کند. بسته به بخشهایی از آلت تناسلی که تحریک می شوند و شدت و الگوی تحریک مربوط به آن، ارگاسم می تواند در زمانهای مختلف با یکدیگر متفاوت باشد (شکل زیر). برای زن کیفیت احساس ارگاسم بستگی به این دارد...
ادامه مطلب

انزال زنانه

دو نوع اصلي مايعات با ارگاسم در زنان در ارتباط است: ليزكننده هاي مهبل و انزال زنان. مايع ليزكننده مهبل از غده ها ترشح نمي شوند، بلكه از مويرگ هاي خوني سطح مهبل به كانال مهبل ترشح مي شوند (فرايندي كه به آن تراوش مي گويند). اين تراوش از قطرات ريزي شروع شده تا اين كه تمام سطح داخلي مهبل را مرطوب مي كند. (داروهاي آنتي هيستامين كه براي آبريزش بيني به كار مي رود مي توانند با ليزكننده هاي مهبل تداخل...
ادامه مطلب

سردرد در هنگام رابطه جنسی

بسياري از مردان و زنان از سردرد پيش از ارگاسم رنج مي برند كه از طريق درد خفيفي در سروگردن همراه با انقباض عضله در ناحيه فك تشخيص داده مي شود و به هنگام برانگيختگي جنسي، افزايش مي يابد. سردرد ارگاسمي نيز اين گونه تعريف شده است: سردرد ناگهاني شديد كه در زمان ارگاسم (از طريق آميزش يا خود ارضايي) به وجود مي آيد. برخي از زنان و مرداني كه سردرد ارگاسمي دارند (نه همه آن ها) از ميگرن رنج مي برند. ميگرن...
ادامه مطلب

ارگاسم به طور معمول چه مدت زمان طول می کشد ؟

اگرچه مدت زمانی که فرد نیاز دارد تا برای رسیدن به ارگاسم آماده شود ، از فردی به فردی دیگر چه در مردان و چه در زنان متفاوت است ، اما طول زمانی را که خود ارگاسم به خود اختصاص می دهد ، از تنوع کمتری برخوردار است و زمان کوتاهتری را به خود اختصاص می دهد . در یک تحقیق، طول زمان ارگاسم در زنان به طور متوسطط 18 ثانیه و برای مردان در حدود 22 ثانیه برآورده شده است. در سال 1966 میلادی مسترز و جانسون...
ادامه مطلب

ازدواج نابکام چیست؟

نظريه كليشه هاي جنسي گاگنون و سايمون در رابطه با ازدواج به وصای نرسیده: تئوري كليشه هاي جنسي شامل سه بعد است: اجتماعي -فرهنگي، درون رواني و ميان فردي بر اساس اين نگاه ،امر جنسي نه يك پديده طبيعي و ذاتي بلكه يك امر اجتماعي است كه در زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي اتفاق مي افتد. بنابراين رفتارهاي جنسي بيش از اين كه حاصل طبيعت افراد باشدتوسط ارزش هاي فرهنگي و در فرايند جامعه پذيري افراد آموخته...
ادامه مطلب

رفتار جنسی: (Sexual Behavior)

رفتار جنسی: (Sexual Behavior) بهترين بخش رفتار جنسی عملکرد فيزيولوژيک جنسی است. برطبق DMS-IV يک سيکل عملکرد فيزيولوژيک جنسی درزن ومرد از چها ر مرحله تشکيل ميشود. 1- ميل جنسی(Desire) 2- برانگیختگی(Excitement) 3- اورگاسم (Orgasm) 4- فرونشینی (Resolution) مرحله اول  (ميل جنسی) شامل تخيلات درباره فعاليت جنسی ونيز ميل به داشتن فعاليت جنسی است. مرحله دوم (برانگیختگی) شامل احساس ذهنی لذت جنسی است که با...
ادامه مطلب