اُرگاسم چيست؟

از نظر لغوي ارگاسم از كلمه يوناني ارگاسموس كه در فرهنگ لغت آكسفورد به معني متورم شدن با رطوبت و هيجان زدگي و اشتياق است، گرفته شده است. كينزي ارگاسم را اينطور تعريف كرده است: <برون ريزي و تخليه هيجاني ماهيچه اي – عصبي در اوج پاسخ جنسي> مسترز و جانسون نيز تعريف تخصصي تري از ارگاسم ارائه داده اند و آن عبارت است از < رخدادي كوتاه از شل شدن بدن كه در اثر تراكم خون و كشيدگي عضلاني عمومي در...
ادامه مطلب