انزال زنانه

دو نوع اصلي مايعات با ارگاسم در زنان در ارتباط است: ليزكننده هاي مهبل و انزال زنان. مايع ليزكننده مهبل از غده ها ترشح نمي شوند، بلكه از مويرگ هاي خوني سطح مهبل به كانال مهبل ترشح مي شوند (فرايندي كه به آن تراوش مي گويند). اين تراوش از قطرات ريزي شروع شده تا اين كه تمام سطح داخلي مهبل را مرطوب مي كند. (داروهاي آنتي هيستامين كه براي آبريزش بيني به كار مي رود مي توانند با ليزكننده هاي مهبل تداخل...
ادامه مطلب