انزال زنانه

دو نوع اصلي مايعات با ارگاسم در زنان در ارتباط است: ليزكننده هاي مهبل و انزال زنان. مايع ليزكننده مهبل از غده ها ترشح نمي شوند، بلكه از مويرگ هاي خوني سطح مهبل به كانال مهبل ترشح مي شوند (فرايندي كه به آن تراوش مي گويند). اين تراوش از قطرات ريزي شروع شده تا اين كه تمام سطح داخلي مهبل را مرطوب مي كند. (داروهاي آنتي هيستامين كه براي آبريزش بيني به كار مي رود مي توانند با ليزكننده هاي مهبل تداخل داشته باشند).
در هنگام ارگاسم زنان ممكن است مايعي از پيشابراه (ساختمان لوله¬اي شكل كه از طريق آن ادرار از بدن به بيرون فرستاده مي¬شود) دفع شود. به اين فرايند «انزال زنانه» مي¬گويند. انزال زنانه تاريخچه بحث¬انگيزي داشته است. بسياري از زنان گزارش كرده¬اند كه مجبور به عمل جراحي شده¬اند تا به اين مشكل (ترشح انزال) فائق آيند و برخي ديگر نيز گفته¬اند كه آن¬ها براي جلوگيري از خيس شدن رختخواب، ارگاسم خود را متوقف كرده¬اند. بعضي از افراد تصور مي¬كنندكه اين مايع ترشح شده، همان ادرار است. در صورتي كه اين مايع، ادرار نيست. اين مايع شبيه شير رقيق بدون چربي است و مزه شيريني دارد. اگرچه به نظر مي¬رسد كه حجم آن به هنگام ارگاسم زياد است اما كل مايع دفع شده به ندرت از يك قاشق چايخوري (5 ميلي¬ليتر) تجاوز مي¬كند.
عده¬اي از پژوهشگران مايع حاصل از انزال زنانه را از نظر شيميايي تجزيه كرده و دريافتند كه آن حاوي مقادير زيادي گلوكز و آنزيمي به نام پروستاتيك اسيد فسفات و مقادير كمي اوره و كراتين است.
اين تركيب شيميايي، اساساً از تركيب ادرار زن متفاوت است، زيرا ادرار حاوي مقادير زيادي اوره و كراتين بوده و فاقد پروستاتيك اسيد فسفات و يا گلوكز است. يك زن امكان دارد به طور مكرر انزال را تجربه كند و يا به ندرت و يا هرگز تجربه انزال را نداشته باشد. هيچ مدرك مستدلي مبني بر اين كه مشخص كند زنان قادر به يادگيري كنترل انزال هستند، وجود ندارد (چه اين كه انزال خود را كاهش دهند و چه موجب افزايش آن شوند). نكته مهم اين است كه انزال زنانه يك فرايند طبيعي است اگرچه در بين همه زنان وجود نداشته باشد. يك مطالعه انجام شده در اين مورد بيان داشت كه شايد تمام زنان به هنگام ارگاسم، انزال دارند اما حجم مايع انزال در اغلب موارد آن قدر كم است كه تشخيص داده نمي¬شود و بدين ترتيب يا در پيشابراه مي¬ماند يا اين كه به مثانه برگشت داده مي¬شود.
احتمالاً اولين كسي كه درباره انزال زنان مطالبي را عنوان كرد، ارسطو بود. گالن پزشك و فيلسوف يوناني- رومي در قرن دوم ميلادي نیز درباره چگونگي و شناخت آن صحبت كرد. عده زيادي هم درباره انزال زنان مطالبي را نوشته¬اند كه يكي از آن ها متخصص زنان «ارنست گرفنبرگ» در سال 1950 بود.
يادآوري اين نكته ضروري است كه هنگام فعاليت جنسي و ارگاسم در بعضي از زنان ممكن است انزال ايجاد شود و در برخي ديگر ممكن است ادرار دفع شود. در مطالعه¬اي كه در سال 1991 انجام گرفت مشخص شد كه در برخي از زنان، تحريك نقطه جي، موجب ارگاسم و انزال در زنان مي¬شود (اما مطمئناً در مورد همه زنان اين مسئله صادق نيست). تحقيقات ديگر گزارش مي¬كنند كه بعضي از زنان انزال را به همراه ارگاسم در پاسخ به تحريك چوچوله تجربه مي¬كنند و بعضي از زنان هم بدون ارگاسم آن را تجربه مي¬كنند. اكثر زناني كه تجربه انزال را داشته¬اند عنوان كرده¬اند كه احساس لذتبخشي را تجربه كرده¬اند.

منبع : راهنمای پاسخ به سوالاتی درباره ی ارگاسم

نویسندگان: باری آر، کومیساروک -بورلی ویپل -سارا ناصرزاده -کارلوس بییرفلورز
مترجمین: دکتر منیر بیگلر بیگی-احمد خالقی لکموج


468 ad

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *