مرکز سکس تراپی و مشاوره ازدواج
با ما، آرامش را برای خود و خانواده، در همه ابعاد زندگی انتخاب کنید
مرکز سکس تراپی و مشاوره ازدواج؛ ارائه دهنده کلیه خدمات تخصصی روانشناختی
درباره پرنیان

مرکز مشاوره روانشناختی پرنیان تحت نظارت بهزیستی استان تهران در سال 1385 با مدیریت دکتر منیر بیگلربیگی تأسیس و راه اندازی شد. در این مرکز کلیه خدمات مشاوره ای و روانپزشکی و همچنین مددکاری توسط کارشناسان با تجربه ارائه می شود.


ادامه مطلب
اختلالات جنسی

خانواده به عنوان زیر بنایی ترین رکن هر جامعه است که استحکام و بنیان آن جزو ضروریات اساسی است.

رابطه جنسی شکل دهنده بخشی از ادراکات زوجین از همدیگر است و ادراکات جنسی در بین زوجین ارتباط مثبت با رفتارهایی دارد که نگهدارنده و تداوم بخش ازدواج است. عدم توافق جنسی زوجین مهم ترین عامل طلاق در جامعه است.


ادامه مطلب
مشاوره ازدواج

اهميت مشاوره قبل از ازدواج: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه گاهي زيبا براي تولدي دوباره است مشروط بر آن که وجوه ضروري اين اشتراک، يعني توانايي ها و مهارت هاي خاص و سازنده، در تفکر، بينش و عملکرد انسان رويت و ملاحظه شود. ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلکه بايد با مطالعه و براساس معيار هاي حقيقي همسر را انتخاب کرد. قبل از ازدواج قطعاً مشاوره با يک متخصص يا يک مشاور خبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزي ضروري به نظر مي رسد.


ادامه مطلب